Jesper Arndt Andersen

Jesper Arndt Andersen

Direktør, Ingeniør, M. Sc. M. E.

Jesper Arndt Andersen har solid erfaring fra etablering af procesanlæg, herunder kraftværker, korn- og foderstofanlæg, biogasanlæg samt proteinfabrikker. Jesper har erfaring som den øverst ansvarlige for projekter og med styring af etableringsfasen i ind- og udland. 

Mobil: +45 3094 8616

Email: jaa@wh-pa.dk

Ole Bang

Ole Bang

Agroingeniør, B.Sc.  

Ole Bangs arbejdsfelt er projektplanlægning og organisering, myndighedsbehandling og udbud af projekter. Primært med relation til agro- og energiindustrien. Ole har solid erfaring med alle sider af energiudnyttelse af affald og biomasse. 

Mobil: +45 2943 7330

Email: oba@wh-pa.dk

Kristian Ellersgaard

Kristian Ellersgaard

Teknikumingeniør

Kristian Ellersgaard yder ledelsessparring og rådgivning om driftsoptimering i forbindelse med anlægsinvesteringer og udbygninger i foderstofindustrien. Kristian har varetaget virksomhedsledelse som afdelingsleder og direktør.

Mobil: +45 6067 0708

Email: ke@wh-pa.dk

Kirstine Haidarz Olesen

Kirstine Haidarz Olesen

Biolog

Støjspecialist og ekspert i risikoplanlægning.
Med en baggrund fra myndighedsbehandling i en kommune og en årrække i rådgivende virksomhed er Kirstine en stærk samarbejdspartner.

Mobil: +45 2348 3995

Email: kho@wh-pa.dk

Ole Milther Madsen

Ole Milther Madsen

Elektroingeniør

Ole Milther Madsen har bred erfaring med at gennemføre totalprojekter som elektroingeniør. Han har ekspertise til at vurdere og varetage det komplette projekt, inklusiv bygnings-el, hovedforsyning, styring og SRO.  

Mobil: +45 6060 9966

Email: oma@wh-pa.dk

Bjarne Monsrud

Bjarne Monsrud

Konstruktør

Bjarne Monsrud har erfaring indenfor design og konstruktion af løsninger til korn- og foderstofindustrien. Derudover varetager han rollen som projektleder og bygherrerådgiver i forbindelse med etablering af byggerier.

Mobil: +45 6068 1596

Email:bm@wh-pa.dk

Henning Ravn

Henning Ravn

Bygningsingeniør

Henning Ravn Andersen har mange års erfaring med etablering af større byggerier inden for agrosektoren. Han har et indgående kendskab til bygge-processer og leverandører heraf. Henning er en erfaren bygningsingeniør med styr på økonomi og byggetid. 

Mobil: +45 3072 1522

Email: hra@wh-pa.dk

George Rosenkilde

Georg Rosenkilde

Civilingeniør, konstruktion

George Rosenkilde har særlig ekspertise indenfor bygnings- og konstruktionsdesign og statiske beregninger. Han arbejder med brandtekniske beregninger og design af stålkonstruktioner samt med konstruktion og teknisk analyse af siloer. 

Mobil: +45 3026 4848

Email: gr@wh-pa.dk

Susanne Harbo

Susanne Harbo

Bogholder

Email: sh@wh-pa.dk

 

Jakob Vinther

Jakob Vinther

Bygnings- og konstruktionsingeniør

Jakob Vinther har stor ekspertise indenfor bygnings- og konstruktionsdesign. Han arbejder med brandtekniske beregninger, komfort og design af stålkonstruktioner samt stålbroer for, vej- og gang-trafik.

Mobil: +45 2830 6170

Email: jv@wh-pa.dk

Anders I. Stig-Jørgensen

Anders I. Stig-Jørgensen

Cand.scient. (M.Sc.)

Anders Stig-Jørgensen har kompetencer indenfor industrimiljø, forureningssager samt naturgenopretning med stor erfaring indenfor råstofindustrien. Anders har bred erfaring med alle aspekter omkring  VVM og miljøgodkendelser, myndighedsbetjening og miljømonitering fra ind- og udland. Anders er en erfaren projektleder og certificeret Prince2® practitioner.

 

Mobil: +45 4254 8600

 

Email: asj@wh-pa.dk

Nanna Aggerholm Larsen

Nanna Aggerholm Larsen

Miljøingeniør

Nanna Aggerholm Larsen rådgiver virksomheder indenfor miljølovgivningen og bistår i kontakten til miljømyndighederne. Hun har kompetencer indenfor udarbejdelse af miljøansøgninger og lokalplaner, biogas og spildevand.

Mobil: +45 2830 9170

Email: nal@wh-pa.dk